chant victoire et plus La plupart des chants de cette liste bénéficie de l'imprimatur surtout ceux de frère Gabriel. Ces chants tirés dans le répertoire des grands animateurs du renouveau Charismatique haitien: Jean Robert Themistocle, Gilbert Dabady, Manès Morin, Jean Lucien Ligondé,ect...Ils sont placés sur le site dans le but de vous aider à connître les beaux textes dont Notre Seigneur a inspriré aux apôtres du dernier temps que sont les membres du renouveau. Nous vous invitons à consulter les sites internets des principaux artistes chrétiens et de commander leurs CD ou Cassettes pour prier et louer le Seigneur.
_____________________________________________________________________________________________
O lespri Sen desann sou nou
Vi’n konble nou ak tout debon
Kap fè noiu sxanble ak BONDYE
Lè wavek nou, w’ranje nou byen bèl…

#1 Jezi se fos mwen

Jezi se fos mwen kouman

ou vle’m lage’m lage’l
Lèm bezwen bwè se nan sous li mal bwè
Lè’m fatige, se lakay li m’poze
Jezi se fos mwen mwen pape janm kite’l

1. Lwanj pou Jezi ki fè’m gen batay la
Malgre peche’n yo li kontinye renmen’n
Lènmi nou yo pa kapab domine’n
Limyè Jezi-a avegle je yo tout

2. Lavièj Mari kape veye sou nou
Pa janm rete san li pa gade nou
Sen Michel Akanj ki toujou bo kote’l
Zepe’l byen file pou’l detwi mechan yo

3. Mèsi Bondye ou menm ki delivre’n
Nou konnen byen ou pa janm sispann
Renmenn lè’n relew ou toujou reponn nou
Tanpri Bondye ban ou krentif pou ou

#2 Reviens

Reviens, ne pensez plus à ton passé
Enterre avec tes pénitences
Tes offenses et tes péchés
Reviens, j’ai versé mon sang pour toi
Je veux transformer ta vie,
Je veux te libérer
Reviens, tu es ma créature,
Je t’ai crée par amour
Ton nom est gavé dans mon cœur
Reviens mon enfant, je t’aime, je t’aime.
1. Tes pas se sont perdus dans la nuit
Tu chemines dans les ténèbres
Il faut revenir à la vie
Et les lumières de l’amour
Ne te manquerons jamais
2. La nuit de ta vie est avancée
L’aurore est déjà à tes portes
Ne te soucie pas de la chair
Pour assouvir tes convoitises
Revêts les armes de lumière
3. Réconcilies-toi avec tes frères
Rejoins le troupeau paternel
Et viens célébrer le pardon
Enfile tes vêtements de noces
La fête est déjà commencée


#3 M’kontre ak yon bon zanmi

M’kontre ak yon bon zanmi
Bon zanmi sa-a se Jezu
Li lonje men li sou mwen
M’tounen tou swit yon lot moun
1. Nan fènwa m’tape mache
M’pat konn kote m’ta prale
M’santi yon men touché mwen
Limyè klere chemen mwen
2. Depi lontan m’tap soufri
Pèso’n pat ka soulaje’m
Men lè’m rele Bondye’m lan
Li vi’n geri mwen tou swit
3. Aprè Jezu I’n leve
Li fè zapot yow è li
Mwen gen espwa yo jou tou
Lè mwen mouri m’va leve


Padon Papa BONDYE,
padon Gmet, kilè na va kanpe
Devan’w byen dwat


#4 Kyrie :
Solo : Papa’n ki nan syel la wi kè li sansib o li toujou ap tan’n nou pou li padone nou.
Ref. Bondye papa nou pitye o
Jezu gran frè nou pitye, bliye peche’n yo
O lespri Sen, pitye pou nou.
1. Nou fè’w fache o papa
Nan kalkile move lide
Nap fè tout vye panes ki pa korek devan’w

2. Nou fè’w fache o Papa
Nan pran plezi di vye pawol
N’ap pale vye pawol ki pa korek devan’w

#5 Je m’abandonne à toi

Je m’abandonne à toi, je m’en remets à toi
Je ne désire rien que d’être entrée tes mains
Que d’être près de toi
1. Accepte mes silences, o Jésus
Mes jours sans espérance, o Jésus
Et ce désir si dense que tu sois feu intense
Et que je sois le bois
2. Vois mes chansons futiles, o Jésus
Mes chemins inutiles, o Jésus
Et ce désir fragile
d’être un morceau d’argile
Toujours entre tes doigts

#6 Esprit Saint
Esprit Saint, Esprit Saint
Viens nous t’attendons
1. Viens nous apporter ta lumière
Dirigé nos pas égarés
Donne-nous l’Esprit de prière
Et viens soulager nos misères
2. Regarde ton peuple choisi
Enlève de nos cœurs la tristesse
Comble-nous de toutes tes richesses
Et délivre-nous aujourd’hui

#7 Trouver dans ma vie

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d’habiter la confiance
Aimer et se savoir aimer
1. Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l’écho de ta paix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas
2. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur
3. Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour de l’enfant

#8 Jezu, Jezu, Jezu

Jezu, Jezu, Jezu
Se ou menm ke mwen vle
Jezu, Jezu,Jezu
Tout la vi’m se pou ou
1.Chak fwa kè mwen nan la penn
Se ou ki konsole mwen
Chak fwa ke dlo nan je mwen
Se ou ki sechel pou mwen
2.Chak ke chay la tro lou
Se ou ki soulaje mwen
chak fwa soufrans lan tro di
Se ou ki ban mwen kouraj
3.Chak fwa ke yo vle detwi’m
Se ou ki kape pou mwen
Chak fwa ke yo pale’m mal
Se ou ki defann koz mwen
4.Chak fwa ke mwen fè peche
Se ou ki padone mwen
Chak fwa m’tobe nan fènwa
Se ou ki klere chemen’m

#9 M’tounen vin jwenn ou Papa

M’tounen vin jwenn ou Papa
Tanpri lave mwen souple
Peche’m yo te bouche je’m
Mwen te tonbe nan labou
-1-
M’pote 2 je’m ba ou Papa
Tout jounen yap twaze se’m yo
Egoyis jalouzi bouche yo
Tanpri popte yo pou mwen
-2-
Mwen pote kè’m ba ou Papa
Li rayi pase li renmen
Anbisyon, mechanste ranpli li
Tanpri chanje li pou mwen
-3-
Pran 2 men mwen, 2 pye’m Papa
Yo balase lan movè sans
Lan maltrete ti pitit ou yo
Tanpri drese yo pou mwen

#10 Me’t Jezu nan peyi’w

Me’t Jezu nan peyi’w
Pou’w ka gen la pè
Me’t Jezu nan fon kè’w
Pou’w ka konvèti
Me ‘t Mari nan Legliz la li se Manman’l
Mande lespri Sen-an soufle sou nou
1. Nape mande chanjman pou peyi nou
Si kè’w pa konvèti janm gengnen chanjman
Se Bondye sèl ki rwa, ki ka ede nou
An nou lapryè, pouèl ka delivre’n
2. Apa se logèy ki nan kè nou
An nou kite logèy mache dèyè Bondye
Kite tout bagay pou nou ka sove
Pou nou ka rantre nan peyi Bondye
3. Bondye rele nou pou n’al pale pou li
Si nou pran pawol li fèl tounen yon biznis
Donk nou deja touche pandan n’sou tè-a
Pa gen angne pou nou anro nan syèl la
4. Men Bondye papa piga’w kondane’n
Nap kite tout bagay pou nou tounen jwen’n ou
Ban nou lespri-ou, pou nou ka kenbe
Kite menn papa, pou’n mache avè’w

1.C pitit BONDYE nou ye Ti frè Jezu
Se lan pye papa’n pou nou rete,
chak jou chak jou….
Se pitit Bondye nou ye, Ti Sè Jezu
Se Sen Michel pou nou rele

#11 Réf. Sen Michel nou antrave,
Sen Michel nou lan konba
Sen Michel desann kraze satan ak patizan’l yo ( bis)

2. pitit Bondye nou ye Ti frè Jezu
Se laviè Mari ki manman nou,
a wi nou kwè…….
se pitit Bondye nou ye, Ti Sè Jezu
Pepetyèl sekopu kap veye nou

#12 Je veux te suivre Seigneur

Je veux te suivre Seigneur
Je veux marcher avec Toi
Trace-moi des pas tous les jours
Efface-moi des yeux des Hommes
Fais-moi grandir que pour Toi

1. Avec Toi Jésus…

#13 Yon jou a la fwa

1. Mwen se yon imen
Yon moun sèlman mwen ye
Ede mwen kwè sa’m kab rive ye
Sa ke mwen ye
Montre mwen chemen-an
Mwen gen pou’m swiv la
Granmet pou byen mwen
Tanpri kondwi mwen
Yon jou a la fwa

Yon jou a la fwa Jezu mwen
Se tout sa’m mande de-ou
Sèlman banm kouraj
Pou’m ka fè chak jou
Tout sa’m gen pou’m fè
Yè fi’n pase Jezu mwen
E demen se pa pou mwen’l ye
Edem jodia montre’m chemen-an
You jou a la fwa

2. Mwen te toujou vle
Jwenn avek limyè ou
O Jezu w’konnen
Si’m gade dèyè
Sa ka vi’n i mal
Konsantre’m sou-ou
Rasanble lespri’m
Wi pou byen mwen
Tanpri kondwi mwen
Yon jou a la fwa

#14 Hymne à la création

1. Par les cieux devant toi
Splendeur et majesté
Par l’infini grand
L’infiniment petit
Et par le firmament
Ton manteau étoilé
Et par frère soleil…

Je veux crier
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Dieu présent
En toute création

2. Par tous les animaux
De la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux
Par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis
Jusque moins grand que toi
Et par tous les enfants…
3. Par toutes les montagnes
Et toutes les vallées
Par l’ombre des forets
Et par les fleurs des champs
Par les bougeons des arbres
Et l’herbes des prairies
Par le blé en épi. Je veux crier….

#15 O non de jezu de nazaret

O non de jezu de nazaret
Frè mwen wa va leve mache
O non de Jezu de nazaret
Sè mwen wa va leve mache
1. Nan non Jezu si’w avèg ou ka wè
Nan non Jezu si’w paralize’w ka mache
Nan non jezu si’w bèbè’w ka pale
Nan non Jezu anpil mirak kapab fèt
1. Nan non Jezu posede ap libere
Nan non Jezu pa gen angnen ‘w pa kab fè
Nan non Jezu tout pouvwa nan men ou
Nan non Jezu satan pèdi batay la
2. Jezu’k te la yè-a, se li’k la jodi-a
Sa’l te konn fè yè, lap fè yo jodia
Miray jeriko lapryè ranvèse li
Konfians ou bezwen frè mwen wa wè bel mèvèy

#16 O men met la

O men met la men met la
kap pase, lape sove’w
O men Jezu, men Jezu
Ki rive, l’ap delivre’w
1- Jan’w te fè pou avèg jeriko-a
Jezu tanpri gengnen pitye pou nou
Jan’w te fè pou avèg Batime-a
Pitye pou nou pechè, louvri je nou
Jezu se limyè, lap klere tout moun
2- Lè pyè ta pe neye nan fon lanmè
Jezu te ba li men e li sove’l
Apot yo tap koule tout gen nperèz
Jezu te avek yo, yo tout sove
Jezu nan bak nou, nou pa kab peri
3- Pitit vèv Nayim nan te fi’n mouri
Jezu te reveye’l lan sèkèy la
Laza f’n antere nan tonbo li
Men Jezu te resisite Laza
Jezu se la vi, li kraze lanmo
4.Jezu gen solisyon pou pwoblèm yo
E li gengnen repons pou kesyon yo
Li fè sak difisil fasil pou nou
Li tande e konprann konplent nou yo
Jezu se rwa, lap veye

#17 Jezu, sous lavi

Kite-m bebyen nan sous sa-a
Kite-m benyen ,kite-m benyen nan sous sa-a
Mwen pa konnen kilé ma jwenn yon sous anko
Kite-m beyen, nan sous sa-a

1. Mwen deposze vyé rob peche-m bo sous sa-a
Mwen vin benyen ,vin netwaye-m nan sous sa-a
Pou-m rantre kay bondye
Fo-k me te lave-m nan sous sa-a


Kite-m lave-m, kite-m lave-m nan sous sa-a
Kite-m lave-m, kite-m lave-m nan
Mwen pa konnen kilé ma jwenn yon sou anko
Kite-m lave-m,kite-m lave-m nan sous sa-a

2. mwen vin leje lé-m vin lave nan sous sa-a
mwen jwenn yon chans
paske-m benyen nan sous sa-a
pou-m di bondye mési
kite-m loue nan sous sa-a

kite-m loue,kite-m loue nan sous sa-a
kite-m loue , kite-m loue nan sous sa-a
mwen pa konnen kilé ma jwenn yon sous anko
kite-m loue,kite-m loue nan sous sa-a

3 . A wi, m-kantan lé map lue nan sous sa-a
ak fré-m ak sé-m yo map selebre nan sous sa-a
paske jodia, a wi ,m-delivre nan sous sa-a

mwen delivre, mwen delivre nan sous sa-a
mwen delivre, mwen delivre nan sous sa-a
mwen pa konnen kilé ma jwenn yon sous anko
mwen delivre,mwen delivre nan sous sa-a
4. Mwen pap bouke fé temwayaj pou sous sa-a
pou tout mévéy mwen ranKontre nan sous sa-a
pandan mwen tap priye ché’n yo kase nan sous sa-a

ché’n yo kase,ché’n yo kase nan sous sa-a
ché’n yo kase, ché’n yo kase sous sa-a
mwen pa konnen kilé ma jwenn yon sous sa-a
ché’n yo kase , ché’n yo kase nan sous sa-a

5. dyab la sezi , dyab la vole nan sous sa-a
mwen libere,aymwen libere nan sous sa-a
lespri-sen-an soufle mwen jwenn viktwa nan sous sa-a

mwen jwenn viktwa,
mwen jwenn viktwa nan sous sa-a
mwen jwenn viktwa ,
mwen jwenn viktwa nan sous sa-a
mwen pa konnen kilé ma jwenn yon sou anko
mwen jwenn viktwa nan sous sa-a


#18 Mwen lage ko’m ba ou Jezu

Mwen lage ko’m ba ou Jezu
Ou met fè tou sa ou vle avè’l
Sante ou maladi se ou menm ki konnen
Mwen lage ko’m nan bra’w
Vire’l tounen li jan ou vle
Lavi ou byen lanmo
Se ou menm ki konnen
1. Se ou ki kreye mwen
Ou konn tout sa’m bezwen
Mwen pa gen pou’m kriye
Lèm an difikilte
2. Menm ti zwazo nan bwa
Yo jwenn sa yap chèche
Ki dire pou mwen menm
Ki sanble avek ou
3. Poukisa nap kouri
Dèyè riches late
Lè dènye jou’n rive
2 men vid nou prale
4. Chèche chimen Bondye
Avan tout lot bagay
Riches ki sot nan syèl
Se yo ki etènel

#19 Se lan Jezu sèl

Se lan Jezu sèl mwen jwenn kè kontan
Lè lap pini mwen se papou lontan
Lan tout difikilte
Lan tout tray
Map kenbe li fè’m… ban Jezu’m lan ooooo
1. chak jou lan lavi’m se pou ba li glpaske lè’m tonbe li banmwen lebra, lan tout difikilte
lan tout tray mapkenbe li fè’m. banm Jezu ‘m lan
2. Si jodia nou wè ke map chante
se paske Jezu ap veye sou mwen,
Lan tout difikilte, lan tout tray map kenbe li fè’m..

#20 Li geri nan –m mwen

Li geri nan –m mwen ,li geri ko mwen .
Jodi-a menm map fè lwanj pou li(bis)
1-Vye kod peche ki te mare-m yo
Tap fè mwen mache tèt anba
Jezi lonje men li ban mwen o
Gade kijan mwen delivre.
2-Vye maladi tap toupizi-m o
Ko-m pate bon mwen tap soufri
Lespri sen an soufle sou mwen o
Gade kijan mwen libere.
3-Tout sa-m te fè pat pot fwi o
Dekourajeman te anvayi-m
Lè-m leve tèt gade jezi o
La vi mwen chanje net ale.
4-Pami tout doktè ki genyen
Jezi se lalpha , lomega
Remèd ko nou remèd nan-m nou o
Sejezi ese jezi sèl.

# 21Madore-ou jezi

1-Madore-ou jezi a chak souf mwen pran
Madore-ou jezi se promès sa m –fè ou
Nan letènitea ,madore ou anko
Pou toujou,madore ou jezi
2-Madmire-ou jezi a chak souf mwen pran
Madmire-ou jezi se promès sa m fè-ou
Nan letènite-a, madmire ou anko
Pou toujou,madmire ou jezi.
3-Mwen loue-ou jezi a chak souf mwen pran
Mwen luoe-ou jezi se promès la m-fè_ou
Nan letènite-a,mwen beni ou jezi.
4-Mwen beni ou jezi a chak souf mwen pran
Mwen beni ou jezi se promès la m-fè- ou
Nan letènite-a, mwen beni ou anko
Nan letènite-a,mwen beni ou jezi
Pou toujou,mwen beni jezi.
5-Mwen renmen ou jezi a chak souf mwen pran
Mwen renmen ou jezi se promès la m-fè-ou
Nan letènite-a , mwen renmen ou anko
Pou toujou, mwen renmen oujezi .

#22 Loué soit à tout instant

Loué soit à tout instant
Jésus au Saint Sacrement
Loué soit à tout instant
Jésus au Saint Sacrement
1. Jésus veut par un miracle
Près de nous la nuit le jour
Demeuré au tabernacle
Prisonier de son amour
2. O divine Eucharistie
O trésor mysterieux
Sous les voiles de l’hostie
Est caché le Roi des cieux
3. Ce bon maitre nous console
Son amour nous rejouis
D’un Dieu la douce parole
Nous ranime et nous guérit
4. Jesus est l’ami fidèle
venez, tous, vous qui souffrez
c’est sa voix qui vous appelle
venez tous, venez, venez
4. Sur les routes de la vie
Tous les jours, arretons-nous
Près de Dieu qui nous convie
Et qui veut à ses genoux
6. Guides nous vers notre Père
Dans la foi,la charité
Donne nous d’aimer nos frères
Garde-nous dans l’unité

# 23 Parle, commande, règne

1. Tandis que la terre proclame
L’oublie de Dieu de majesté
L’amour dans tous nos cœurs acclame
Seigneur Jésus, ta royauté

Parle, commande, règne
Nous sommes tous à toi
Jésus étends ton règne :
De l’univers sois Roi

2. Vrai Roi, tu l’es par ta naissance
Vrai fils de Dieu le Saint des Saints
Et ceux qui bravent ta puissance
Jésus, sonty oeuvres de tes mains
3. Vrai Roi, tu l’es par ta puissance
Au Golgotha brisant nos fers
Ton sang répandu nous rachète
Ta croix triomphe de l’enfer
4. Vrai Roi, tul’es par ton Eglise
A qui tu donnes ta splendeur
En elle notre foi soumise
Voit vivre encore le rédempteur

#24 Lanmou bondye
1. Lanmou Bondye pap janm fayi
Menm lè-n panse, la vi-n fini
Totjou pran ti tan puo nou louwe
Lè sa waw è lanmou bondye.

Lanmou bondye pa gen mezi
Li san limit Lage-w nan bra-l,
ou va kon Pran Lanmou bondye
2- Tout sa bondyefè pa janm piti
Se poutèt sa yo pap janm fini
Kite la fwa-w manifeste
Lè sa wa wè grandè Bondye

3- Bouke plenyen , bouke mande
Vini chante danse pou Bondye
Paske se li ki konn fè mèvèy
Lè sa waw e lanmou Bondye.
4-Se bèl bagay lè frè ak sè
Met tèt ansanm pou louwe Bondye
Se fèt lajwa kap selebre
Lanmou Bondye louvri kè nou.

# 25 Nan jouden-an nou wè jezu

Nan jouden-an nou wè jezu o
Nan jouden-an jan Batize-l o
Lespri papa-l sot nan syèl
Tonbe sou li ba-l fos
Nan dezè-an nou wè jezu o

1- Nan dezè-a nou wè jezu o
Li tap jene, li tap priye o
Li fè karant jou,karant nwit
Nan priyè-l vinn pi fo
Nan dezè-a li tap priye o

2- Nan dezè-a satan tante-l o
Nan dezè-a jezu chase-l o
Jezu di dyab la,rale ko-w
Zanj yo la, m-ap bezwen-w
Nan dezè-a jezu chase-lo

3- Sou tèt monn nan nou wè jezu
Li tap preche moun tap koute-lo
Se sou tèt monn nan ban nou
Bon konsèy pou nou swiv
Sou tèt monn nan nou wè jezu o

4. Nan nos kana nou wè Jezu ak disip yo
avek Mari o Mari di Jezu
moun yo pa gen diven fè mirak,
nan nos kana li fè mirak o ki kote ?
nan nos kana li fè mirak o.


#26 Prends mon cœur
Prends mon cœur
Je l’ai gardé pour toi mon Dieu
Prends mon cœur,
C’est ce que j’ai de plus précieux
Prends mon cœur,
Il chantera pour toi mon Dieu
Le jour et la nuit

1. Tu sais tu m’as séduit un beau matin comme le soleil, qui surprend la fleur au printemps
Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur
2. Maintenant, en plein soleil du midi
Je viens vers Toi, je veux te suivre Dans la vie
Et aujourd’hui, je m’abandonne entre tes bras
car je sais bien que toute ma vie est faite de Toi, faite de Toi.

#27 Pose ton regard sur Jésus

Pose ton regard sur Jésus
Il est bien vivant au Saint Sacrement
Ouvre tes bras, oublie-toi
Les grâces du ciel vont tomber sur toi
Pose tes mains sur Jésus
Il est tout petit au Saint Sacrement
Inonde-toi de silence
Jésus ton ami va toucher ton cœur
1. Il passe, il passe, croyant, abaisse-toi
Il passe, il passe, pécheur dépouille-toi
2. Il passe, il passe, aveugle, tu verras
Il passe, il passe, estropié, tu marcheras
Délaissé Christ t’appelle, plus de laissé pour compte
3. Il passe, il passe, captif, tu seras libéré
Il passe, il passe, affamé, tu seras rassasié
4. Il passe, il passe,ta foi te sauvera
Il passe, il passe, la joie te couvrira

#28 Se li men
1. Ak peche ka’p ogmante
si Bdye pat gen pitye pou nou
kouliya fok latè ta deja ranvèse,
Gmèt la pa janm prese
nap fè mal li pa janm di angnen
paske li ta renmen-en pou nou tout ta sove
Réf. Se li men, se li menm ka gide la vi nou chak jou fok nou mande san li menm sa’n tap fè

# 29 Dieu tout puissant

1. Dieu tout puissant quand mon cœur considère
Tout l’univers crée par ton pouvoir,
Le ciel d’azur les éclaires, le tonnerre,
L’éclair matin ou les ombres du soir
De tout mon être alors s’élève un chant :
Dieu tout puissant que tu es grand ( bis)
2. Quand par les bois ou la foret féconde;
J’erre et j’entends tous les oiseaux chantés,
Quand sur les monts la source avec son onde;
Livre au zéphyr son chant doux et léger
Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant :
O Dieu d’amour que tu es grand
3. Mais quand je songe au sublime mystère,
Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi ;
Que son cher fils est devenu mon frère ;
Et que je suis l’héritier du grand Roi
Alors mon cœur redit la nuit le jour :
Que tu es grand O Dieu d’amour ( bis)
4. Quand mon sauveur éclatant de lumière,
Se lèvera de son trône Eternel,
Et que laissant les douleurs de la terre,
Je pourrai voir les splendeurs de Son ciel
Je redirai dans son divin séjour :
Rien n’est plus grand que ton amour
5. Segnè BONDYE lè nan lannwit sou tè-a,
mwen wè zetwal sa yo ke ou te fè,
Mwen tande loray epi mwen wè zèklè yo
Tout pwoklame povwa ke ou gengnen
Nanm mwen chante nan ou BONDYE pwisan :
Ala ou gran, a la ou gran

6. Lè Kris vini lan gla’l ak tout zanj li yo
M’pral fete ak li ke mwen tap tann,
Mwen pral mele’m nan kè ak tout akanj yo
Pou’m pibliye BONDYE ala ou gran.
Nanm mwen chant nan ou BONDYE pwisan :
A la ou gran, a la ou gran.

# 30 Le Seigneur est là

Le Seigneur est là Il te regarde
Le Seigneur est là, Il t’appelle
Le Seigneur est là, Il t’attend
Hâte-toi : va le trouver
1- Ta haine vaut-elle mieux que l’amour
ta dureté dépasse-t-elle la souplesse
ton orgueil vaut-il mieux que l’humilité
Repens-toi, va trouver Jésus
2- Tes révoltes t’apportent-elles de la joie ?
Ta colère vaut-elle mieux que la douceur ?
Ton doute vaut-il mieux que la confiance ?
Repens-toi, va trouver Jésus
3- Ton corps, vaut-il mieux que ton ame ?
Ton plaisir vaut-il mieux que la maîtrise ?
Tes désirs valent-ils mieux que l’abandon ?
Repens-toi, va trouver Jésus.

# 31 OO a la you zanmi

OO a la you zanmi m’genyen se jezu
OO li pran sou do’l tout chay ki lou pou mwen
Se pou sa m’bese tèt mwen byen ba
m’lage lavi mwen
Nan men’w nèt alé
Se pounsa m’loué non ou
maten,a midi, ni aswè….jezu
-1-
Mwen konnen ou pap janm lagè mwen
Menm si pafwa mwen fè-w fache
Anpil zanmi voye’m jete, se ou ki vin ranmase mwen


Aprann mwen renmen granmèt paske mwen pa konn
Renmen. Mwen pa vle renmen tout bon menm jan-w
Men nou (bis)
-1-
mwen te kwè mwen te konn renmen paske-m konn fècharite e poutan lè mwen gade mwen pa pran moun pou anyen
-2-
Menm si ta konn pale tout lang, e menm si ta nèg savé
Si mwen pa konn renmen son cloch kape sonnen
-3-
Renmen an genyen pasians, renmen an genyen bonjan
Se pa lè-w fè jalouzi,ni mache fè gran dizè
-4-
Renmen an se konn jijé, renmen an se verite
Renmen an se sipoté, renmen an se tout sak bon
________________________________

# 32 KIRYE ELEISON (5 fois)
-1-
Ou menm Bondye voye pou detwi, pou lave tout
Peche-n yo. Ou menm Bondye voye pou sove tout moun
Ki tap peri yo, chak pa obei-w, nou pa swiv wout ou
Trase pou nou yo. Chak fwa-n chwasi fènwa, nou bliye
Se ou menm ki Bondye
-2-
Ou kreye linivè ak tout sak pou itil nou ladan’l yo
Ou bann you paradi avèk lod pou nou byen pwoteje li
Chak fwa-n dezobeyi-w, lanbisyon nou detwi kreyatyon
W lan, chak fwa n simen lanmo n’anpeche wayom ou
An rive

# 33 Map lwe letènèl

Map lwe letènèl:
mizèrikod li pou mwen pap janm fini
Map lwe letènèl :
Pou tout mèvèy li fè pou mwen

1. Lavi-m te chaje ak defi,
Tout sam te manyen te kont mwen
Depi-m vin kontre ak jezu
l’leve tout defi yo pou mwen

2.Maladi te vle fi-n avè’m,
Tout doktè’m pase kondane’m
Li di-m pa gen gro ka pou li,
li poze men’l sou mwen l’geri m

3.Lavi-m te plen ak desepsyon,
Imilyasyon Dekourajman,
Menm pi bon zanmi’m te kite
Jezu leve tèt mwen byen r

4.Si satan vle pesekite-w,
chak segond siteNon jezu
Rele manman Mari pou li
Di Sen Michel chase-l pou ou

#34 Jezu-m renmen-w
Jezu-m renmen-w pou tout sa’w fè pou mwen
Plis tout sa-m pa wè, lè ou proteje mwen kont
Aksidan lan lari-a chak jou
-1-
mwen konn ap mache tou dekouraje,pafwa-m
san espwa m’bliye si-mekziste , ou pran men
mwen ou travèsé-m lari, ou mennenm lakay
mwen san malè pa rive-m...jezu-m renmen
-2-
pafwa m’konn rete pwoblem plin tèt mwen
mwen gen moun malad a dwat, dèt pou- peye
a goch, tèt mwen chaje telman mwen santi-m
pè, ou voye you pwochen vin ede mwen
-3-
gen de jou m’leve mwen santi-m bouke, mwen
pa gen anyen men mwen santi-m malad
ou di-m manje ko-w e bwè san-w ou va geri
Jezu’m renmen-w

#35 Rele jezu

Souvan lan lavia san dout ou konn santi-w
Beswen you zanmi, you moun ki ka konprann
Ou, epi ki ka pran ka-ou, tro souvan ou konn
Santi-w sèl, pèsonn pa menn gade’w, poutan
Zanmi-m jezu la lap lonjé men-l ba-ou
-1-

Lè’w an difikilte relé jezu
Lè yo trayi’w relé jezu
Lè ou malad rele jezu
Lè wap soufri
-2-
lè yo meprize’w rele jezu
lè yo kondané’w
lè yabandone’w
lè’w bezwen avoka
-3-
si-w beswen you doktè rele jezu
si’w beswen gen lapè
si’w beswen yon zanmi
si’w san sekou
#36 mèsi trinite
Mèsi Bondye,
Mèsi Jezu,
O Lespri Sen mèsi
Manman Mari mèsi
-1-
Lè’m gade syèl la fo mwen di-w mèsi
Lè-m gade tè-a fomwen di-w mèsi
Bèl zwazo kap chante fo mwen di’w mèsi
Pyé bwa yo kap loué’w mèsi Papa
-2-
ou banm manje ko-w fomwen di-w mèsi
ou banm bwè san’w fo mwen di-w mèsi
ou ban mwen manman-w fo mwen di-w mèsi
ou te mouri pou mwen mesi jezu
-3-
sante ou ban mwen fo mwen di-w mèsi
proteksyon ou ban mwen fo mwen di’w mesi
pounkouraj ou banmwen fo mwen di’w mesi
wap mache avè-m mèsi
-4-
pou legliz la ou ban mwen fo mwen di-w mèsi
pou fanmi ou ban mwen
pou zanmi ou ban mwen
tout sa-w fè se mèvèy mèsi Papa

# 37 Je t’aime Jésus

Pierre angulaire de ma vie
Arbre sous lequel je me repose
Source dans laquelle je bois
Oh mon doux Jésus je t’aime !

Réf. Je t’aime Jésus (ter)
Toi seul le rocher de ma Vie
-2-
Ami en qui je me confie
Ami qui a souffert pourMoi,
Et qui m’a aimé le premier
Oh mon doux jésus je t’aime !
-3-
Ami qui aime me pardonner
Toujours prêt à sécher mes pleures
En vue de me donner la joie
Oh mon doux Jésus je t’aime !
-4-
Ami qui m’a donné sa Mère
Ami qui m’a donné Son Père
Et qui m’a donné son Esprit
Oh mon doux Jésus je t’aime !

Réf. I love Jesus, mwen renmen-ou Jezu
Te quiero Jesus, toi seul le rocher de ma vie

#38 Sans toi ma vie serait gâchée

1. Comment te remercier, pour ce que tu as fait
Je ne peux m’exprimer, avec des mots si
Imparfaits, apprends-moi à t’aimer
Comme toi , tu m’as aimé, ce que tu m’as donné
Je n’aurais jamais espérer
Refrain
Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix,
Sans joie, sans aucun but, accepte ma
Reconnaissance seigneur Jésus (bis)

-2-
Je n’ai jamais trouvé, mieux d’autre que je suis
J’ai beau cherché partout, lui seul ne m’a
Jamais laissé, personne ne m’a prouvé,
Autant d’amour pour moi, il me l’a démontré
En mourrant sur la croix
-3-
Je passerai ma vie à raconter partout
L’amour que j’ai trouvé en te suivant
Seigneur Jésus
Je chanterai pour toi toute ma vie Seigneur
C’est ma façon à moi de te dire merci
-4-
Quand tu me sembles loin, tu affermis mes pas
quand tout me semble noir, tu es celui qui me
conduit, quand tout est incertain renouvelle
ma foi, tu es dès le matin le soutien de ma
faible foi

# 39 Kiles ki ka fè-m bliye Bondye

Kiles ki ka fè-m bliye Bondye lan
Kilès ki ka fè-m bay Bondye do (bis)
-1-
Si se lajan ou mèt ale,
Si se mariaj ou mèt ale
Pa gen anyen ki pou fè-m bliye Bondye (bis)
-2-
Si se yon dyob ou mèt ale,
Si se pouvwa ou mèt ale
Pa gen anyen ki pou fè-m twoke Bondye (bis)
-3-
Si se visa ou mèt ale,
Menm rezidans ou mèt ale
Anyen soutè-a pa ka fè-m bay Bondye do (bis)

Cœur de Yahvé,
cœur de Jésus
Cœur Immaculé
Viens transformé le mien

Cœur de Jésus
Cœur de l’Esprit Saint
Cœur de vierge Marie
Viens, transformé le mien

#40 karismatik se lopital

Zanmi ki kote’w prale ? mwen pral lopital
Kijan lopital sa rele ? renouvo karismatik
Kilès ki doktè-a ? Jezu de nazarèt, infimyè-l
Se manman Mari, yo pral géri mwen san pwoblèm
-1-
Ou menm ki soufri kansè Jezu genyen remèd pou ou
Ou menm ki soufri ulsè Jezu genyen remèd pou ou
Ou te mèt genyen sida Jezu genyen remèd pou ou

#41 Jezu-Kri se limyè mwen

OO Jezu ou se limyè mwen, ou se sovè mwen
Ki moun pou mwen ta pè
OO Jezu ou se chemen mwen nan ou mwen jwenn
Lavi avè-ou mwen vle mache


-1-
Jezu-Kri se limyè mwen,
mwen pa dwé janm pè anyen
Menm si you lamé ta bare-m anverite m’pap sote
Lè yo komanse tire, se lè sa-a map vi’n pi fè-m
Paske se li ki blende’m, satan pa fè’m angnen

-2-
10 mil te mèt bo isit, 100 mil te mèt bo laba
li di’m si mwen fè’l konfians, vire gade yo selman
paske se pou mwen li ye, lan lanmo’l li ban’m
viktwa
enmi yo ka menase’m, yo pap rive atake’m
-3-
Jezu Kri se bon zanmi, mwen pap janm manke anyen
Lap banm manje bon manje, lap mennen mwen bwè
Bon dlo
Li pwomèt mwen lap pran swen’m, lap toujou
Mache avè’m
You fason pou’m pa pèdi lan chemin fasil satan
-4-
Menm si lamè rwouj devan, e mechan prèt pou
Kenbe’w
Mete de jenou’w atè,mande’l baton Moïse la
Menm si yo ta fè konplopou lagé’w
Nan falèz lyon
Mande’l lafwa Daniel la pou lyon yo ka adore’w
-5-
Se Jezu ki potektè’m,mwen pa dwe janm pè anyen
Lè’m nan danje li ralé’m,lè’m bite se lik drese’m
Lè mwen tris li banm lajwa,lè’m malad se lik geri’m
You fason pou’m pa chèche solisyon lan men lèzom


#42 M’pa kapab anko

M’pa kapab anko map mande’w sekou Granmèt
M’pa kapab anko vin pote-m sekou (bis)
-1-
M’pa kapab anko pwoblèm mwen Yo twop pou mwen,
mwen pa wè devan mwen pa wè Dèyè,
mwen gade anlè mwen gade anba Granmèt
Mwen pa pèsonn pou pote’m sekou
Jezu nan sa’m ye la ou pa ka lage’m
Espri Sen ou pa ka lagé’m
Fatima ou pa ka lagé’m
Sen Antoine ou pa ka lagé’m,ou pa ka lagé’m
Mwen beswen’n, nou pa ka lage’m
-2-
Chak jou’m leve m’wè lavi-a vin pi chè
Sa fè mwen ap viv nan pi plis mizè
Mari mwen lage mwen ak timoun yo sou bra’m
Se mwen’k pou rele, se mwen’k pou reponn
Jezu nan sa’mye la ou pa ka lagé’m
Espri Sen ou pa ka lagé’m
Grann sen Tann ou pa lagé’m
Pèpétuel ou pa ka lagé’m,ou pa ka lagé’m
Mwen beswen’n, nou pa ka lagé’m
-3-
Mwen rele anwey mwen bouke sofri Granmèt
Peyi dayiti pa ofri’m anyen
M’vle jete’m lot bo dèyè you lavi miyo
Se ou ki pou bann you lese pase
Jezu nan sa’m ye la ou pa ka lagé’m
Espri Sen ou pa ka lagé’m
Sen Piè ou pa ka lagé’m
Altagras ou pa ka lagé’m,ou pa ka lagé’m
Mwen beswen’n, nou pa ka lagé’m


-4-
Tray mwen va fini lè’m rive lot bo Granmèt
Pa gen you papyé pou mwen demele’m
Paske’m pa legal pwofitè yoesplwate’m
Se ou ki pou fè dosyié’m nan vanse
Jezu nan sa’m ye la ou pa ka lagé’m
Sacré Kè ou ka lagé’m
Sen Jude ou pa ka lagé’m
Imakulé ou pa ka lagé’m,ou pa ka lagé’m
Mwen beswen’n, nou pa ka lagé’m

Oooo sekoure’m Granmèt
Oooo delivré’m Granmèt (bis)

#43 Jezu o map rele’w
-1-
Jezu o kote ou ye,
Papa o men mwen devan’w
Tout kote’m pase yo meprizé’m
Pitié pou mwen Jezu,pitié pou mwen Papa

-2-
Jezu o men map rele’w,
Papa o mwengen pwoblèm
Tout pot nou frape,yo rèt fèmen
Vi-n louvri yo Jezu,di you mo pou mwen Papa
-3-
Jezu o mwen antrave,
Papa o ki sa pou’m fè
Pwoblèm vin agoch,pèsekityon adwat
Sou ou’m konte Jezu,pa kité’m wont Papa
-4-
Jezu o santi’m trouble,
Papa o tèt mwen chaje
Fanmy mwen kite,zanmi’m abandone’m
Se ou sèl mwen reté,pote’m sekou Jezu

Mwen renmen ou, ou renmen mwen(bis)
Se tout peche’m map met devan’w
Jezu souple pran yo pou mwen
Pa gen lot moun ki kab soulaje’m
Pèso’n anko pa ka sove’m
Granmèt papa mwen konte sou (bis)


#44 Viens, prends pitié

Déchirés par la haine
Seigneur nous t’appelons
Torturés par la vengeance
Seigneur, nous t’appelons
Détruis parl’ambition
Seigneur nous t’appelons
Viens, viens, prends pitié

Assaillis de part et d’autres
Seigneur nous t’appelons
Attaqués par nos ennemis
Seigneur nous t’appelons
Tu és par nos frères
Seigneur nous t’appelons
Viens, viens, prends pitié

Envahis par l’orgueil
Seigneur nous t’appelons
Dominés par le pouvoir
Seigneur nous t’appelons
Ecrasés par l’avoir
Seigneur nous t’appelons
Viens, viens, prends pitié

Souilés par nos fautes
Seigneur nous t’appelons
Affaiblis par nos péchés
Serigneur nous t’appelons
Accabléspar nos misères
Seigneur nous t’appelons
Viens, viens, prends pitié


Marie, tu es ma mère
Je t’aime de tout mon cœur, Marie
Marie tu es ma mère
Je t’aime de tout mon cœur

Te connaître Seigneur, c’est mon plus grand bien
Vivre avec toi Seigneur c’est ma plus grande
Richesse

#45 Gen yon moun kap frape pot kè nou

Gen yon moun kap frape pot kè nou (bis)
Men moun sa se Jezu ki vi’n vizite nou

1. Jezu ou vle nou louvri ba ou
Gen yon volè ki kache nan kè nou
Tanpri papa fonse pot la
Pou vi’n delivre nou

2. Bliye tet ou, vini jwenn sovè-a
Vye logey yo mete yo dèyè
Se konsa vrè lapè a va tabli sou tè-a

#46 Manman Mari
Manman Mari, manman Mari
Nou renmen’w ak tout kè nou
Manman Mari tanpri fè nou prop
Pou’n ka rantre nan sèl la

1 Ou gen fos sou dyab la
Granmet la chwazi ou
Ak pouvwa li ba ou
Tanpri wete nou nan chèn (bis

#47 Silans BONDYE vle (ter))
Pou’l ka travay nan kè nou mezanmi

1. Pasyans Bondye vle (ter)
Poul ka travay nan kè nou mezanmi

Viens Yahvé mon Dieu
Viens,Seigneur Jésus
Viens Esprit d’amour
Viens, viens, viens.

#48 Je veux te saluer Seigneur

1. Je veux te saluer Seigneur
Je veux te dire merci
Avec toi j’irai bien loin Seigneur
Mais san toi je suis paralysé

2. Je veux te saluerSeigneur Seigneur
Je veux te dire merci
Avec toi je combaterai le mal
Mais sans toi, je suis paralysé

3. Je veux te saluerSeigneur
Je veux te dire merci
Avec toi mon ame sera forte
Mais sans toi je suis paralysé

4. Je veux te saluer Seigneur
Je veux te dire merci
Avec toi mon ennemi sera vaincu
Mais sans toi je suis paralysé

Avec toi je pourrai toujours chanter…
Avec toi jr serai tojuours fidèle

#49 Avek Mari na jwenn Jezu

Avek Mari na jwenn Jezu an nou lapryiè
Avek Jezu na jwenn la viktwa, an nou lapryiè

1. pinga’n dekouraje, an nou lapryiè (bis)
2. Pasyans(ter) an nou lapryiè(bis)

Nap leve men’n byen ro nan syèl la
Nap leve men’n lan non Ganmèt la
Nap beni non’l pou toutan gen tan
Paske bonte’l pi fo pase lavi

#50 kenbe’m Granmèt

Kenbe’m, kenbe’m Granmèt o
Kenbe’m pou’m pa tonbe
Kenbe’m, kenbe’m Granmèt o
Kenbe’m pou’m pa fayi

1. ou men ki te kreye nou
ou menm ki bannou la vi
kenbe’m kenbe’m, kenbe’m
2. ou menm ki se chemen-an
ou menm ki se limyè-a
klere’m pou’m pa pèdi
3. Ou menm ki verite-a
Ou menm ki fos la vi-a
Sanble’n pou’n pa gaye


#51 Ala kontan mwen kontan
Ala kontan mwen kontan
Jezu wete mwen nan peche
Ala kontan mwen kontan
Jezu keaze pisans dyab la

1. Depi lontan mwen tap lite ap peche
men jodia Jezu vi’n delivre’m

2. Mari Madelè’n te regrèt sal te fèa
Jezu ba’l fos e li voye’l ale


Ne m’abandonne pas Seigneur Mon Dieu
Ne reste pas loin de moi
Hate-toi de venir à mon aide
Toi ma force et mon salut

Oh père, je suis ton enfant
J’ai mille preuves que tu m’aimes
Je veux te louer par un chant
Le chant de joie de mon baptême


#52 Mains de Dieu

Mains de Dieu, crées de Dieu
Je t’admire dans le cœur de l’absolu
Mains de Dieu, crées de Dieu
Je t’admire dans le cœur de l’infini

Bonté de Dieu, splendeur de Dieu
Je t’admire dans le cœur de l’absolu
Bonté de Dieu, splendeur de Dieu
Je t’admire dans le cœur de l’infini.


#53 J’ai besoin de la forcede mon Seigneur

1. J’ai besoin de la forcede mon Seigneur
J’ai besoin de la forcede mon Dieu
O Jésus,viens, viens.

2. J’ai besoin du sang de mon Seigneur
J’ai besoin du sang de mon Dieu
O Jésus, viens,viens.

3. J’ai besoin de l’Esprit de mon Seigneur
J’ai besoin de l’Esprit de mon Dieu
O Seigneur, viens, viens.
4. J’ai besoin de la constance de mon Seigneur
J’ai besoin dela constance de mon Dieu
O Seigneur,viens, viens.

Konte konte, sèl sou Jezu
se li menm sèl ki pape janm lage’w
mete konfyans ou sou Jezu
li pape janm abandone’w


Map cahnte lwanj pou-ou
ou’k ganmet ou’k Bondye,
map di jan non ou gran
jan’ renmen nou tou tan

Bondye kisa mwen ye?
Bondye o kisa mwen ye ?
Bondye kisa mwen ye?


ManmanMari(bis),
nou renmen’w ak tout kè nou
Manman Mari tanpri fè nou prop
pou’n ka rantre nan syèl la

Mè wi ou tou Pwisan (ter)
Bondye Granmèt o

1. Vrè limyèa (ter)
Se ou menm Jezu

2. Vrè chemen-an (ter)
Se ou menm Jezu mizèrikod (ter)
Se ou menm Jezu

Tout pèplatè-a ann adore Jezu Kri
Tout ayisyen yo an nopu rele Bondye
Tout frè’n ak sè’n yo ann adore Jezu Kri
Se san pal la kite vi’n sove nou

Lè Jezu te ale samari-a
Samaritèn yo pa te resevwa
li zapot yo di ann met dife nan vil saa
Men Jezu te kouri dèyè yo

Tout katolik yo ann adore Jezu Kri
Tout pwotestan yo an nou rele Bondye
Vodouyizan yo vi’n adore Jezu
Se san pal la kite vi’n sove nou.

#54 Jésus tu es là
Jésus tu es là, je le crois (bis)
Jésus tu es là bien vivant parmi nous

Ta bonté m’attire Seigneur
Ton amour m’attire Seigneur
Ton regard m’attire, Seigneur, tout en toi m’attire

Ta beauté m’attire Seigneur
Ta puissance m’attire Seigneur
Ton amour m’attire
Seigneur place moi dans ton cœur


Lavi mwen (ter)
se pou Bondye li ye

1. Malgre mizè mwen
Malgre feblès mwen
Lavi mwen se pou Bondye mwen bay li
Se li menm sèl mwen konnen

2. Malgre ledè mwen
Malgre salte mwen
Se Bondye mwen vle
Se li menm sèl mwen konnen

3. Satan vle dekoraje’m
Litann pyèj pou mwen
Men Jezu di mwen
Mache la ba mwen fos.

#55 Pitye, pitye, pitye Granmet o

Pitye, pitye, pitye Granmet o
Granmet pitye pounou

1. Se ou menm ki kontre Polsou wout damas la
Lèl ta pral pèsekite kretyen yo
Ou touche li e je li louvri
Ou di li se ouo menm lap pèsekite-a
Ou pran pitye pou li
Bondye Granmèt pitye pou nou

2. Ou te kontre ak Samaritèn lan
Ou di li ba ou ti dlo pou bwè
Li gade ou li meprize ou
Ou di li se’l te konnen moun kap pale ak lia
Se li menm sèl ki kab bay dlo ki pap janm fini-an
Bondye Granmèt ala bonou bon

3. Yo te kenbe fanm adiltèa
Yo te prale kondane’l
Li vi’n devan’w ou pran pitye pou li
Ou mande jij sa yo
Kilès nan yo ki pa fè peche
Yo pa ka di ou angnen
Ou di Madlèn mwen pa kondane ou
Ale pinga ouo rekomanse anko
Bondye Granmet ala bon ou bon

Mains de Dieu, crées de

#56 Kote Jezu pase toujougen mèvèy

Kote Jezu pase toujougen mèvèy
Libay lavi,li bay viktwa
Satan saw fè ki bon
-1-
Ou mèt fache……..Jezu trionfe
Ou mèt pati………. : : : : : : : :
Ou mèt kouri …….. : : : : : : : :
Ou mèt- ankolè……. : : : : : : :
-2-
Ou mèt pikè’m…….Jezu tronfe
Ou mèt tante’m…… : : : : : : :
Ou mèt frapé’m……. : : : : : :
Ou mèt blese’m……… : : : : :
-3-
Ou mèt grondé………..Jezu trionfé
Ou mèt babye………… : : : : : :: :
Ou mèt relé……………. : : :: : :: : :
Ou mèt gemi…………… : : : : ; : : :
-4-
Lè Jezu la ou pa ka reziste
::::::::::::::: se tonbe’w tonbe
:::::::::::::::: ou paniké
:::::::::::::::: ou pouse kri wale
-5-
Ou konnen byen : se li ki sel chef
Pouvwa li-a : pa gen limit
Li pa pran lod : lan men pèsonn
Fè tout sa’w vle : wap toujou anba

# 57 Papa se ou nap chante

Papa se ou nap chante, ou menm ki delivrans
Se pou ou rèy ou rivé sou nou sou tout fas tè-a
-1-
Non ou gran, wi li gran li mande respè
Tout moun dwe aksepte’w kom wa nan syèl la
-2-
Granmèt souple chak jou fè-n nou jwenn manje
Fèn aksepte pataje’l avèk tout frèn yo
-3-
Pa kite nou tonbe nan pyèj deyo yo
Delivré’n toulèjou, ou kapab se vre
-4-
Priyè : konmandman ak pouvwa, lwanj ak
Konpliman,tout sa se pou ou Granmèt
Koulié-a e pou toutan

# 58 Jezu ede’m monte mon nan

Jezu ede’m monte mon nan
Jezu ede’m monte kalvè-a
Se chak jou map soupire,map chèché koté ou ye
Se chak jou map soupire,chèche delivrans
-1-
M’santi-m twouble,anyen pa vle mache pou mwen
Tanpri o Jezu vini delivré’m
-2-
Tout moun banm do,
Pèsonn pa janm ban mwen lanmen
Jezu se ou sl ki pap janm lage-m
-3-
Solèy la cho,feblès fi-n anpare mwen
Se ou ki sèl fos,ki kapab ede’m
-4-
Peche nan mwen,m’santi-m pa kapab vanse
Banm fos Lespri Sen pou-m ka pa febli

Ou pa kapab ape sèvi 2 met a la fwa, non ou pa kapab,ou pa kapab adore ni BONDYE ni lwao, se meprize wa pe meprize yon sèl Dye pinga ou madichon devan Pè Etènel

Nan Katolik la swa ou sa ou pa sa (ter)
Si ou pa sa ou pa wè wap kondane (bis)
Lè Jezu tap pale(bis)
li te di se mwen ki chemen-an se mwen ki lavi-a moun ki kwè lan mwen yo pap kondané, moun ki kwè lan mwen yopap kondane

#59 Pouse do’m Jezu

Pouse do’m Jezu tanpri kenbe men mwen sou mo’n sinai-a wa va pouse’m monte (2)

1. Gide mwen Granmet montre chemen pwoteje mwen tanpri lage mwen se anba zèl ou Papa mwen vle kache sou mo’n sinai-a se la na rankontre
2. Soutni Granmet, banm fos lespri Sen-an chemen syèl la pa yon chemen fasil, avek sipo-ou fok mwen rive kan menm sou mo’n sinai-a se la na rankontre
3. Mwen glorifye non’w, mwen egzalte non’w, mwen manifye’ou paske se ou-k Bondye’m paske se nan ou menm lavi-a ye

#60 Lè nou nan bra Bondye

Lè nou nan bra Bondye nou toujou byen kore
Menm si lanmè mové, san pwoblèm nap sove
-1-
Lè-n kole sou Bondye,mechan pap janm pwoche’n
Li konn sak ka pase,si li ta pèsiste
Tout pitit Bondye yo, Lespri Sen kouvri yo
Moun ka viv nan Bondye,yo pa nan kè kase
-2-
You lafwa ki mache,ak tout pawol Bondye
Se sa tout moun bezwen,pou nou bouke trennen
Bondye pap janm lage’n,se li ki te kréyé-n
Sèlman fè li konfians ak,ak you ti gout pasians
-3-
Tèt chaje’n se chaj li,kè soté’n se pou li
Lage nou san gade,nan sous renmen Bondye
Pwisans li pou piyay,pa gen pèdi batay
Lespri Sen-an devan,nap vanse san pwoblèm

San ou menm Segnè Jezu, kote’m ta ye jodia, san pwoteksyon pa’w Jezu atan ta pran nanm mwen deja

1- gen moun ki rete grangou pou yo bay vye djab manje – ou di’m manje sa’w ban mwen epi vi’ fè lwanj pou-ou
2- satan bay moun sot yo pwen, li di’l pa domi deyo, ou konsakre’m avek san’w mwen soti tout lè’m bezwen
3- Gen moun mwen kon’n wè’k malad, yo plen lajan yo mouri – mwen menm mwen pa gen 5 kob lè’m malkad se ou’k geri’m
4- Lè zanmi fache avè’m li koupe tout ti èd mwen – ou menm lè mwen fè fache se lè sa-a ou renmenm pi plis
5- Enmi fè konplo sou do’m ou fè yo tonbe devanm – lè yap tann poum ta peri se fen pa yo ki rive.


#61 La Sent Vièj Mari

La Sent Vièj Mari nou te vi’n fete Pou ou
Nou vi’n di’w Manman ke nou renmen’w tout bon( bis)
1- Lanj Gabriel te vi’n devanw manman
Li te vi’n pote yon bo’n nouvel pou’ou
Li te vi’n anonsew se ou kap maman Jezu
Li menm kap vi’n sove limanite
2- Nan pye la kwa se ouk te la manman ansanm avk Jan ou tap lapryè pou nou( bis)
3- Wi nou kwè manaman ou monte nan syèl la avek tout kow menm jan avek Jezu ( bis)
4- Prezans pa ou nan lavi yon kretyen se tankou yon limyè kap klere wout syèl la (bis)
5- Tanpri mamna prye Jezu pou nou konsa na jwenn fos pou nou konbat satan

#62 Viktwa Bondye bannou an

Viktwa Bondye bannou an
Se viktwatout bon vre (bis)
1- Pol ak Silas tap prye nan kacho-a
Tè-a tranble e tout pot yo louvri

2- Pandan 7 jou Jozue tap lapryè o
Setyèm jou-a mi jeriko tonbe

3- Lè pèp la di papa kote ou ye o
L’kouri desann vi’n fè glwa’l eklate

Marie tu es ma mère
Je t’aime de tout mon cœur Marie
Marie tu es ma mère,
Je t’aime de tout mon cœur


#63 Que le nom du très haut soit loué !

Que le nom du très haut soit loué !
Que le nom du très haut soit exalté
Que le nom du très haut soit béni !
Qu’il soit sur toutes les lèvres

1- O Dieu de bonté
O Dieu de sainteté
O Dieu d’amour
Béni sois-tu

2- O Dieu de grandeur
O Dieu de majesté
O Dieu de force
Beni sois-tu
3- Que le sang de Jésus nous purifie
Qu’il chasse de nos cœurs les esprits impurs
Que le sang de Jésus nous sanctifie
Qu’il soit dans tous nos foyers

1- Avek Mari nap jwenn jezu
A nou lapryè
Avek Mari nap jwenn la viktwa
An nou lapryè
Prye ( ter) an nou lapryè ( bis)

2- Nou vle mache ak ou Jezu
Ou ki se limyè nou
Nou vle mache ak ou Jezu
Ou kap klere chemen’n


#64 AU PIED DU TRONE DE MARIE

1. Au pied du trône de Marie,
Qu’on est heureux de se revoir,
Près de cette vierge chérie,
Qu’on aime à prier chaque soir,
Oh ! du chrétien l’unique espoir,
O vierge sainte!
Vois tes enfants à tes genoux
Bénis les tous

2. Bénis celui qui te révère
Bénis le pécheur malheureux
Bénis le pauvre en sa chaumière
Bénis le riche et généreux
N’es-tu pas la reine des cieux et de la terre ?
Vois tes enfants à tes genoux
Bénis-les tous
3. Nous allons quitter cet enceinte
Où chacun vient te supplier
Nous te quittons mais sois sans crainte
Nos cœurs ne sauraient t’oublier
Demain toujours pour te prier
O vierge Sainte
Nous reviendrons encoure te voir :
Mère, bon soir ! Mère bon soir

#65 Salve Regina Mater misèricordiae
Vita dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamamus, excules filii evea
ad te suspiramus gementes et flentes
in hac Lacrymarum valle.
Eia ergo, avocata nostra
Illos tuos misèricordes oculos
Ad nos coverte
Et Jesum, benedictum fructum ventus tui
Nobis post hoc exilium ostende. O clemens
O pia, o dulcis virgoMaria !


Regina coeli, laetare, alléluia
Quia quem meruisti portare Alléluia
Resurrescit sicut dixit, Alléluia
Ora prox nobis Deum , Alléluia

#66 Tamtum ergo sacramentum, veneréur cérnui
Et antiquumdocumentum, novo cedat ritui
Praestet fides supleméntum sénsuum defectui(bis)
genitori, genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus Quoque sit et benedictio.
Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen

V. Panem de coelo praestitistieis

R..Omne delectamentum in se habéntem

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hobie;
et dimitte nobis debita nostrasicut
et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem ;
sed libera nos a malo.

Supplication à St Michel
St Michel Archange défendez nous dans les combats
soyez notre secours contre la malice du démon que
Dieu exerce sur lui son empire nous vous le
Demandons en suppliant o vous prince de la milice
Céleste, repoussé en enfer par la vertu divine satan
Et les autres esprits malins qui heurtent dans le monde
Pour la perte des âmes. Ainsi soit-il.


Prière de l’ange : Mon Dieu je crois, j’adore, j’espère
Et je vous aime; je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas.


Psaumes de pénitences : 6 – 32 – 38 – 51 – 102 – 130
143
Psaumes de louanges : 23 – 136 – 146 – 147 – 148 –
149 – 150.

Pot pourri 1
Beni soit le seigneur d’Israel, beni soit son amour eternel
-Merci Jésus pour ton amour – Alleluia –
Loué dieu du haut des cieux – Bondye se ou mwen vle –
Jezu de nazaret a la bon ou bon – Yon sel rwa –
Pouki ou pa lage’w lan men Jezu e kite’l –
Tu peux naitre nouveau, tu peux tout recommencer
Balayer la vie passée et reparti à zéro avec Jésus mon
Berger – mwen te deside pou’m swiv le segnè –
Apprche vini antoure mwen – Bondye avek mwen li
Fè kè’m kontan – Allelui Jésus ma joie/mon roi –
Papa mwen gen kay avek anpil tè –
Jezu ap vi’n maten minwi ou a midi tout mô ki nan
Tonbo ao tande twonpèt la


Litanie de la Sainte Vierge

Seigneur, prends pitié de nous
O Christ prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous
Christ écoute-nous
Christ, exauce-nous
Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous
Fils, rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié de nous.
Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous,
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu
Sainte vierges des vierges
Mère du christ
Mère de l’Eglise
Mère de la divine grâce
Mère très pure
Mère très chaste
Mère toujours vierge
Mère sans tache
Mère aimable
Mère admirable
Mère du bon conseil
Mère du créateur
Mère du sauveur
Vierge très prudente
Vierge vénérable
Vierge digne de louange
Vierge puissante
Vierge clémente
Vierge fidèle
Miroir de justice
Trône de la Sagesse
Cause de notre joie
Vase spirituel
Vase d’honneur
Vase insigne de dévotion
Rose mystique
Tour de David
Tour d’ivoire
Maison d’or
Arche d’alliance
Porte du ciel
Etoile du matin
Salut des infirmes
Consolatrices des affligés
Secours des chrétiens
Reine des anges
Reine des patriarches
Reines des prophètes
Reines des apôtres
Reine des martyrs
Reine des confesseurs
Reine des vierges
Reine de tous les Saints et Saintes
Reine conçue sans le péché originel
Reine du très Saint rosaire
Reine des familles
Reine de la paix
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, exauce-nous Seigneur
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ayez pitié de nous Seigneur.
Prions :
Nous te prions Seigneur, de nous accorder à nous tes serviteurs, de jouir toujours de la santé de l’âme et du corps, et , par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie toujours Vierge, d’être délivré des tristesses du temps présent et de goûter les joies éternelles. Par le christ notre Seigneur. Amen.
Des embûches du démon, délivre-nous Seigneur (3 fois)


Consécration à Marie
Ma très chère et très Sainte Mère Marie, je t’aime par-dessus de tout et je t’offre mon cœur. Aide-moi à aimer dieu et à aimer mon prochain comme un enfant de Dieu. Aide-moi à m’aimer moi-même comme un enfant de Dieu.

Consécration à Jésus
Bien-aimé Cœur Sacré de Jésus, je t’aime par-dessus tout et je t’offre mon cœur. Aide-moi à aimer Dieu et à aimer mon prochain comme un enfant de Dieu. Aide-moi à m’aimer moi-même comme un véritable enfant de Dieu.

Consécration au sacré Cœur de Jésus
Sacré Cœur de Jésus, mon bien-aimé, je t’offre mon cœur tout entier. Je reconnais l’ardeur de ton divin cœur à vouloir m’aimer et je désire entrer dans cette fournaise ardente et découvrir ton amour pour moi. Prends-moi, Jésus, et adopte-moi comme ton serviteur pour faire connaître ton amour au monde entier. Je me consacre entièrement à toi et je prie l’Esprit Saint de me rendre de plus en plus semblable à toi pour devenir un véritable enfant du père. Je me donne à toi ; garde-moi dans ton Cœur et enseigne-moi ta manière d’aimer. Amen!
Consécration au Cœur Immaculé de Marie
O cœur Immaculé de Marie, je te donne mon cœur. Dans ton cœur, je veux aimer le Père, Jésus et le Sait Esprit et le monde entier. Ma chère mère, je veux demeurer dans ton cœur car je sais que tu t’occupes de tous mes besoins. Ma mère Marie, je t’aime par-dessus tout et je me donne tout entier à toi. Amen.

Consécration à N.D. du Perpétuel-Secours
Mère du Perpétuel-Secours, Mère de Dieu et ma Mère, tu es après Dieu, ma grande espérance pendant la vie et à la mort. En vu de demeurer en union avec toi, je viens me consacrer à toi, pour le temps et pour l’éternité. Mère du Perpétuel-Secours, à toi mon corps et mes sens, à toi ma personne et mes facultés. Je veux que tu sois présente tout au long de ma vie pour soutenir ma foi et ma vie de prière. Prends soin de moi comme une mère lez fait pour son enfant et fais-moi bénéficier de ton perpétuel Secours. Tu es ma mère et prends-moi sous ta protection comme tu le fais pour tout ce qui t’appartient. Je veux rester en union avec toi, durant ma vie, à l’heure de ma mort, et pendant toute l’éternité. Amen.

Libération par la bénédiction

Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton sang précieux, viens recouvrir la propriété et toutes les personnes qui sont sur la propriété ; viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis.

Au nom de Jésus, j’interdis à tout esprit maléfique d’attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit qui se trouve sur cette propriété.

Au nom de Jésus et par la puissance de son Esprit Saint, je détruis l’effet de toutes paroles qu’on aurait pu prononcer contre moi ; je détruis, j’annule l’effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté sur moi.

Au nom de Jésus, je me relève de toute parole, de tout geste, toute cérémonie, capables de provoquer une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie, une méchanceté et une malédiction quelconque.

Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs, qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et tous mes ancêtres.

Au nom de Jésus, je retourne à mes ennemis tout le mal qu’on a pu me faire, mais, je le retourne en abondantes bénédictions.


Consécration à l’Esprit-Saint
O Esprit Saint, Par Marie, Je me consacre à toi ; je te consacre ma famille, mes amis, mes ennemis
Je te consacre toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd’hui, toutes les personnes à qui j’ai promis des prières.
Je te livre mon intelligence et leur intelligence, viens les remplir de ta lumière et de ta parole de sciences ; je te donne mon imagination et leur imagination, ma mémoire et leur mémoire, viens les transfigurer par ta présence pacifiante.
ESPRIT D’AMOUR, je te consacre mon cœur et leur cœur, pour que tu les changes avec le cœur miséricordieux de Jésus, notre sauveur.
ESPRIT DE FEU, Ravive constamment le feu sacré en moi et en eux.
O ESPRIT DE FORCE, je te consacre ma volonté et leur volonté afin que par nos moindres actions Jésus continue à accomplir toutes les guérisons et tous les miracles qu’il souhaite accomplir dans son peuple.
ESPRIT DE PUISSANCE, Je te donne ma bouche et leur bouche afin que tu parles à travers nous, pour que nos paroles aient la puissance du verbe de Dieu pour propager la bonne nouvelle, multiplier les conversions et faire éclater la gloire de notre Père du ciel.
ESPRIT DE SAINTETE, je te consacre mes mains et leurs mains afin qu’à chaque instant, elles répètent les gestes de bonté et de compassion de Jésus dans ce monde si troublé.
ESPRIT CREATEUR, Je te consacre mon corps et leur corps, avec nos fatigues et nos maladies, crée en nous de nouvelles énergies par ton souffle de résurrection.
ESPRIT DE SAGESSE, Je te consacre tout mon être et tout leur être ; fais-nous savourer la présence de Dieu afin que Jésus, sagesse éternelle, puisse transparaitre à travers tout notre être et régner sur l’univers. Amen.

Souvenez-vous au très Pieuse Vierge Marie
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre bonté, ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, j’ai recours à vous o Vierge des Vierges ; je me présente devant vous pécheur repentant. Ne rejetez pas mes prières
O mère du verbe mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer!

Consécration au Saint Esprit
Saint Esprit bien-aimé, tu es mon ami. Je me donne tout entier à toi. Je te demande d’habiter en moi et de me rendre saint. Je veux découvrir le feu de l’amour de Dieu. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur.

Exorcisme à St Michel
Voir le feuillet

Psaumes : 27 – 37 - 91 – 118 – 139

Chemin de croix
Vive Jésus ! Vive sa croix !
Ah ! Qu’il est bien juste qu’on l’aime !
Puisqu’en expirant sur ce bois,
Il nous aima plus que lui-même
Chrétiens chantons, à haute voix :
Vive Jésus ! Vive sa croix !( voir en annexe)
A genoux après chaque station :
Santa mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide
V.- Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
R.-Qui per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Pot pourri 2

Lè’m pale avè’w – lè ma delivre se sou montagn la ma monte – tout ti pwoblèm say o Jezu konnen yo – loue loue loue letenèl – jezu ou ce Rwa manman Mari se Rè’n nou se ti prens – ce pitit Bondye nou ye ti frè Jezu – ala’m kontan Jezu renmen mwen – aaaaaaaalelouya Jezu sèl – pisi’n lan ajite lage ko’w ladan’l – balance balance pou Jezu.

Pot pourri 3

Jezu Jezu Jezu Jezu Jezu, an avan solda yo nou pral lite mete drapo Jezu.. - nan katolik la swa ou sa ou’w pa sa – jodi-a mwen rankontre Jezu granmet mwen, mwen chwazi’l se volonte – aaaaa – anba pye nap pilonnen dyab la – gade’w siwo se Jezu kri – map loue letènèl mizerikod li pou mwen pa janm fini – Jezu o kouman pou’m di’w mèsi pou tou sa wape fè pou mwen – kilès ki towo-a.

Pot pourri 4

Lè Bondye chazi’w frè mwen pinga’w fè bak – la pryè se kle ki ouvri tout pot – kite’m bengnen kite’m bengnen nan sous la – telefo’n lan sonnen anro nan syel la – Jezu de nazaret a la bon ou bon -

Pot pourri 4
Rendons grâces au Seigneur, rendons grâce pour tout son amour – Il est le Roi des rois – Dans le Nom de Jésus nous avons victoire – oui le Seigneur est notre joie – Jezu m’renmenw – Oui le Sgr est notre joie – OOO si bon est le Segneur – Jésus est le rocher de ma vie – A la’m kontan Jezu renmen mwen – Aleelouya gen men ki touche’m – Jodi-a mwen rankontre Jezu Granmet mwen – AAAAAAAA – tout ti pwoblèm sa yo Jezu konnen yo – Balanse pou Jezu.

Pot pourri 5
Li geri nanm mwen – kite’m bengnen nan sous sa – lanmou BONDYE pa gen mezi – An nou chante pou BONDYE Papa nou – ooooo ala’w zanmi mwen gengnen se Jezu oooo li ; pransou do’l tout chay kil ou pou mwen se pou……..sila k’renmenm lan se Jezu, paske’l renmenm .. tout moun an nou bat men


Pitye – pitye – pitye gnanmet o, Granmet pitye pou nou !
1. Ou te kontre Pol sou wout Damas la, lè’l ta pral pèsekite kretyen yo. Ou touche li e je li louvri, ou di li se ou menm lap pèsekite-a, ou pran pitye pou li BONDYE Gmet a la bon ou bon.

Padon Papa BONDYE, padon Gmet, kilè na va kanpee devan’w byen dwat, toulejou na’p konbat, pou’n fè pa………..
Gmet pa voye mwen jete malge tout sa’m fè’w ki mal yo tanpri gengnen pitye pou mwen padone peche’m yo mennen mwen al jwenn ou ansanm ak tout frèm yo………..

Gmet pitye, pitye pou mwen Jezu pitye, pitye pou mwen, peche mwen yo, blese kè ou, mwen retounen……….

Offrande du matin
Père bien-aimé, par l’Esprit Saint, je t’offre toutes mes prières d’aujourd’hui, mon travail, mes joies et mes peines en union avec Jésus dans le Saint Sacrifice de la Messe célébré à travers le monde.
Je m’unis à notre Mère Marie, aux anges et aux Saints, ainsi qu’aux âmes du purgatoire et je prie le Père pour moi-même, pour les membres de ma famille, pour mes amis, pour les personnes du monde entier, pour les âmes du purgatoire et pour toutes les autres intentions du Sacré-Cœur de Jésus.
Jésus, je t’aime et te donne mon cœur. Marie, je t’aime et te donne mon cœur. Amen !


Psaume 118
Louez l’Eternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours
Qu’Israël dise car sa ...............
Que la maison d’Aaron dise
Que ceux qui craignent l’Eternel disent : car sa miséricorde dure à toujours
Du sein de la détresse j’ai invoqué l’Eternel : l’Eternel m’a exaucé m’a mis au large. L’Eternel est pour moi je n’ai crains rien : Que peuvent me faire les hommes, l’Eternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier à l’Homme, mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m’environnaient, au nom de l’Eternel je les taille en pièces, elles m’environnaient m’enveloppaient au nom de l’Eternel je les taille en pièce. Elles m’environnaient comme des abeilles, elles se fondent comme des feux d’épines au nom de l Eternel je les taille en pièces. Tu me poussaient pour me faire tomber mais l’Eternel m’a secouru. L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Des cris de triomphes et de salut s’élèvent dans les tentes des justes la droite de l’Eternel manifeste sa puissance! La droite de l’éternel est élevée, la droite de l’Eternel manifeste sa puissance ! Je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l’Eternel ; l’Eternel m’a châtié mais il ne m’a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice : j’entrerai et je lourai l’Eternel. Voici la porte de l’Eternel : c’est par elle qu’entre les justes. Je te loue parce que tu m’as exaucé parce que tu m’as sauvé. La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient es t devenue la principale de l’angle. C’est de l’Eternel que cela est venu : c’est un prodige à nos yeux. C’est ici la journée que l’Eternel est faite qu’il soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie ! o Eternel accorde le salut ! o Eternel donne la prospérité ! béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel ! nous vous bénissons de la maison de l’Eternel. L’Eternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez les victimes avec des liens amenez-les jusqu’aux cornes de l’autel ! tu es mon Dieu, et je te louerai ; mon Dieu ! je t’exalterai. LOUEZ L’ETERNEL CAR IL EST BON CAR MISERRICORDE DURE A TOUJOURS !


Maria men nou devan’w ( bis)
Tout pwoblèm yo n' vi’n remèt lan men’w


Mwen louvri bra’m devan’w
Mwen me’t ajenou nan pye’w
Mwen vi’n mande’w padon
Tanpri pitye pou mwen !

Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parlées
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton amour!

ANGELUS

Répandez s’il vous plaît, Seigneur, votre grâce
Dans nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de
L’ange, l’incarnation de Jésus-Christ, votre fils
Nous arrivions par sa passion et par sa croix
A la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ
Notre Seigneur, Amen !
LITANIES DU CŒUR- SACRE DE JESUS
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus –Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, écoutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous
Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, Ayez PD nous
Esprit-Saint, qui est Dieu, ‘’’’’’’’’’’’’
Saint Trinité, qui est un seul Dieu,
Cœur de Jésus, Fils du père éternel,
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit
dans le sein de la Vierge Marie,
Cœur de Jésus, uni substantiellement au
verbe de Dieu, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, souveraine Majesté
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu,
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-haut,
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel,
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité,
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, ayez pitié de nous,
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté,
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus,
Cœur de Jésus, très digne de toutes les louanges,
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs
Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les trésors de la sagesse et de la science,
Cœur de Jésus, objet des complaisances du
Père céleste, ayez pitié de nous,
Cœur de Jésus, dans lequel réside toute la
plénitude de la divinité,
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand
sur nous tous,
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles,
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux,
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui
vous invoquent,
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés,
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres,
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés,
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort,
Cœur de Jésus, percé par la lance,
Cœur de Jésus, source de toute consolation,
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection,
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,
Cœur de Jésus, victime des pécheurs,
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en Toi: Ayez pitié de nous,
Cœur de jésus, espérance de ceux qui meurent,
Ayez pitié de nous,
Cœur de Jésus, délices de tous les saints,
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
Pardonnez- nous seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
Exaucez-nous seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
Ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous
Christ, exaucez-nous.
V. Jésus, doux et humble de cœur.
R. Rendez notre cœur semblable au votre.

Prions.- Dieu tout-puissant et éternel, regardez le cœur de votre fils bien-aimé, soyez attentif aux louanges et satisfactions qu’il vous rend au nom des pécheurs. Apaisé par ces divins hommages, pardonnez ç ceux qui implorent votre miséricorde au nom de ce même Jésus-Christ, votre fils, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en l’unité du Saint Esprit, dans les siècles des siècles. Amen !


Je vous adore O Sainte Eucharistie

1. Je vous adore O Sainte Eucharistie
Divinité qui se voile à mes yeux
Mon cœur se voile en contemplant l’Hostie.
S’abîme en vous, ravi, silencieux.
2. Ne consultant ni le goût ni la vue.
Que notre foi triomphe de l’erreur.
Parlez, mon Dieu, car pour mon âme émue.
Rien de plus vrai que votre voix, Seigneur

3. Sur votre croix, victime solitaire
Ne se cachait que la divinité
Mais sur l’autel, ici nouveau calvaire ;
Disparaît même votre humanité

4. O mon seigneur, je ne vois pas les plaies
Que de l’Apôtre ont provoqué l’aveu.
Mais je réponds à vos paroles vraies
Ainsi que lui : Mon Seigneur et mon Dieu !

5. O pain vivant, délice de mon âme,
Mémorial de la mort du Seigneur.
Ah! Que pour vous d’amour mon âme s’enflamme Soyez toujours sa vie et son bonheur.

6. Vous que je crois présent dans cette Hostie.
Divin Jésus, daignez combler mes vœux
Qu’un jour enfin, sans voile en autre vie
Je vous contemple en votre gloire au ciel.


1. Pose ton regard sur Jésus il est bien vivant au St Sacrement
2. O Jésus je t’adore et je m’unis à toi pour aller vers le Père…
3. O men mèt la men mèt la kap pase, lape sove’w…
4. Wa lonje men’w Touche le Segnè padan lap pase
5. Jezu de nazaret, espwa nou se nan ou
6. Mwen adore’w avek tout kè’m
7. Loué soit à tout instant
8. Jehovah shalom, m’adore-ou
9. Béni au tendre père ce fruit de notre joie
10. OOO, Adoramuste Domine
11. Je t’exalte O roi mon Dieu
12. Wa lonje menw touche Jezu
13. Cœur sacré de Jésus que votre règne arrive, Cœur sacré de Jésus je crois en votre amour pour moi, cœur sacré de Jésus j’ai confiance en vous.
14. Moman sa-a kite Jezu touche kè’w pa ranvoye pou demen sa wap fè moman sa-a, kite Jezu touche kè’w
15. Kè’m segnè, pran kè’m segnè
16. Madore’w Jezu a chak souf mwen pran
16. Jezu, nou adore ou,
an pwen ankou ou,
nou wete chapo devan’w.
17. Jezu men pwoblèm yo(ter)
Pwoblèm lavi-a
18. Ecoute la prière de ce peuple qui t’attend, tu sais notre misère nous qui sommes tes enfants.

Viens éclairer ma route, toi étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin.


Gras a DYE nou leve

avek solèy ki tounen leve
pitit BONDYE rasanble
papa nou ba nou yon lot jounen
vini di : Mèsi BONNDYE
Gras a DYE men nou leve
men nou wè solèy Bondye,
tenèb la fonn lalnnwuit ale vini di :
Mèsi BONDYE
Bondye bay nanm nou limyè lagras
fè li rete nan bon tras
pou jounen sa ou tounen bannou
nou vle dosil nan men ou
sa ou vle na obeyi ou menm sèl na va sèvi
tou sa ou vle nou vle li tou nou vle dosil nan men ou

Jouk solèy la va tounen kouche ni demen ni jou aprè jouk somèy lanmo va pase pranm kè mwen vle rete pou pinga logèy monte nou piga n’antre nan jalou

Lwanj lwanj pou ou sèl Jezu, tout pouvwa yo nan men ou
Tu me dresses une table Seigneur
Tu me verses du parfum sur la tete
Les bienfaits de ta bonté
M’accompagneront tous les jours de ma vie !

Jezu, Jezu, Jezu se ou menm ke mwen vle
Jezu, Jezu, Jezu, tout la vi’m se pou-ou

Pa fè’m wont, pafè’m wont o BONDYE
sekou nou se nan ou li-e

wa lonje men’w touche Jezu

wi se li , li tout fos mwen, remed pou geri nan ‘m mwen

Chants d’Adorations

1. Oh ! Oh ! Quel beau regard
Que celui du Seigneur
Oh ! Oh ! Quel doux sourire,
Son sourire d’amour
En fixant les yeux du Seigneur
J’ai vu des rayons de feu
Et je me sens ébloui devant ce mystère
Tout mon sang tressaille de joie.
Le Seigneur m’a séduit,
Comment le pourrai-je oublier ?

2. Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, Lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton amour

3. Viens, ne tarde plus adore
Viens, ne tarde plus donne ton cœur
Viens, tel que tu es, adore
Viens tel que tu es devant ton Dieu : VIENS !

Un jour toute langue dira tu es Dieu
Un jour tout genou fléchira
Mais le vrai trésor est pour ceux
Qui t’ont choisi dès aujourd’hui.

4. Laudate omnes gentes
Laudate Dominum
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum

5. Jésus Tu es là, je le crois (bis)
Jésus Tu es là bien vivant parmi nous
Ta bonté m’attire Seigneur,
Ton amour m’attire Seigneur,
Ton regard m’attire,
Seigneur tout en Toi m’attire (bis)


6. Dans Ta présence Seigneur, Je m’attends à toi.
J’ai soif de ta présence. Oh! Jésus.
Tu marches devant moi - Me montrant le chemin
Prends-moi par la main et conduis moi vers toi.
Esprit Saint descend sur nous
Comme une pluie bienfaisante
J’ouvre mon cœur à Ton amour
Et sans crainte, je Te reçois

7. Plaise à Dieu, ce moment de silence
Un p’tit peu comme un secret d’amour
Plaise à Dieu ce moment si intense
Quand nos yeux perçoivent enfin le jour
Comme un feu
Qui renaît et qui danse,
Un ciel bleu
Ou un lever du jour.
Un “adieu”
Qui mène à l’Espérance,
Bienheureux
Tous ces moments trop courts.

8. Te connaître Seigneur,
C’est mon plus grand bien
Vivre avec Toi Seigneur,
C’est la plus grande richesse

9. Par ton sang, par ton sang
Rends-moi plus pur que le diamant
Par ton sang, par ton sang
Rends-moi plus pur que l’or épuré
O Jésus toi mon seigneur
Je m’incline devant ta face,
Sanctifie-moi, âme et corps.
Impose sur moi Seigneur
Tes deux mains ensanglantées
Je veux être pur comme toi mon Seigneur
10. Je viens renouveler mes promesses d’amour avec toi Seigneur, je viens renouveler mon contrat d’Amour avec Toi Seigneur…

Chants Louanges
11. Si wè’m ap viv vye frè
Gras BONDYE-A k’sou mwen
Se pa angnen m’fè pou sa
Se gade’m dage’m m’wè konsa
Kite’m louwe, kite’m louwe BONDYE’M lan
Kite’m egzalte, kite’m egzalte BONDYE’M lan

Si’w wè’w gade te vle fè’m tonbe
Men BONDYE le ve’m pi wo
Se pa angne’m fè pou sa
Se gade’m, gade’m m’wèm konsa
Kite’m louwe……

Gade yo van’n nou yo pa pran’w
Gras BONDYE-A sou ou
Se pa angnen w’fè pou sa
Se gade’w gade-ou wè kon sa
Kite’m louwe…

Si’w wè tout konplo yo pa mache
Gras BONDYE-A k’sou mwen
Se pa angnen m’fè pou sa
Se gade m’gade m’gade m’wè konsa
Kite’m louwe……….
12. Jette ton filet : Oh nom de Jésus
Jette ton filet, dans son océan
Le Seigneur est le même hier aujourd’hui
Et pour toujours (bis)
1. Si tu es malade : Jette ton filet
Tu es désespéré : jette ton filet
Le Seigneur est le même hier aujourd’hui et pour toujours (bis)
2. Si es enchaîné : jette ton filet
Tu es persécuté : jette ton filet
Le Seigneur est le même hier aujourd’hui et pour toujours (bis)
3. Si tu es troublé : Jette ton filet
Tu es abandonné : jette ton filet
Le Seigneur est le même hier aujourd’hui et pour toujours (bis)
Nan non Jezu sovè’m nan yon jou map delivre kanmenm
13. Gloire à DIEU créateur
Gloire à l’Esprit de Dieu
Dans le nom de Jésus
Ma délivrance est là Amen !

Le Seigneur prend soin des oiseaux qui ne travaillent
Lui qui peut guérit toutes les maladies
[Dans le nom de Jésus ma délivrance ma délivrance est là Amen!] (Bis)

Sur l’ordre du Seigneur les aveugles voyaient
Sur l’ordre Seigneur les paralysés marchaient
Dans le nom de Jésus ma délivrance …

14. T’aimer et vivre en Toi
Te servir, c’est joie, mon seigneur (bis)

Partout, partout
Jésus, tu es avec moi Seigneur (bis)

Toujours, toujours
O oui moi je t’aimerai toujours (bis)

Jamais, jamais
Jésus tu ne me laisseras pas tomber (bis)

Jamais, jamais
Jésus tu ne t’éloigneras de toi (bis)

Des sommets, le torrent descend,
Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur.
Dans les prairies et dans les vallées,
La source déborde, la rivière est ici.

15.Le fleuve de Dieu nous invite à danser,
Le fleuve de Dieu nous remplit de vie.
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires,
Crions de joie car le fleuve est ici.

Le fleuve de Dieu bouillonne de vie,
Ceux qui s'approchent sont restaurés.
Ceux qui s'attardent le long des rives
Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur.

À la montagne, nous retournons
Trouver la présence du Seigneur
Et sur les bords du torrent, nous courons,
Nous louons Jésus dans la danse et les rires.